• ..............*..* Coucou
  .............*
  ............* +5
  ..................*+5
  ........................+5*
  ...............................*+5
  .....................................*+5
  ..........................................*+5
  .......*....*..............................*+5
  ...*.............*..........................* +5
  .*..................*.......................*+5
  ..*.................*.....................*+5
  ...*.....................................* +5+5++5
  ......*...............................*
  ..........*........................*
  ..............*..................*
  .................*...........*
  ...................*.......*
  .....................*...*
  .......................*
  ........................*

 • Anonyme

  SISI T PLUTO MODESTE TOI JAIME BIEN

 • Anonyme

  Bien ton blog ++++++++++++++++++++++5